MONITORING

MONITORING SYSTEMÓW ALARMOWYCH

Monitoring jest obecnie skuteczną i najtańszą formą ochrony mienia przy pomocy elektronicznych urządzeń zabezpieczenia technicznego działających przez 24 godziny na dobę. Systemy alarmowe powinny być traktowane jako pierwsze ogniwo skutecznej ochrony obiektu, ich podstawowym zadaniem jest wykrywanie intruza i uruchomienia alarmu. Podłączenie systemu do sieci monitorowania umożliwia natychmiastowe podjęcie działań zmierzających do udaremnienia kradzieży, włamania lub napadu chronionego obiektu.

Włączenie obiektu do sieci monitorowania jest możliwe po zainstalowaniu odpowiednio dobranego urządzenia monitorującego oraz wprowadzania chronionego obiektu do bazy Centrum Monitorowania „JAWI”. Od tego momentu w chwili naruszenia obszaru objętego systemem alarmowym sygnał radiowy zostanie przekazany do Centrum Monitorowania. Nasi dyżurni operatorzy natychmiast skierują wyszkoloną grupę szybkiego reagowania oraz równocześnie powiadomią o rozpoczętej akcji osoby wskazane wcześniej przez klienta.

 

Oferta nasza obejmuje:
 • Monitoring systemów alarmowych
 • Projektowanie i montaż systemów alarmowych i telewizji przemysłowej CCTV
 • Całodobową ochronę budynków i ich mieszkańców
 • Przystosowanie istniejącego systemu do standardu Centrum Monitorowania Lokalnych Systemów Alarmowych
 • Podłączenie oraz oprogramowanie centrali alarmowej pod kątem transmisji danych
 • Całodobowe dozorowanie systemu alarmowego
 • Powiadomienie Policji i innych służb specjalistycznych oraz osób wskazanych w umowie
 • Natychmiastową interwencje grup szybkiego reagowania w sytuacjach zagrożenia
 • Bezpłatne doradztwo w doborze systemu alarmowego, dozoru wizyjnego z wykonaniem projektu

zdm2

ZDALNY MONITORING WIZYJNY

Monitoring wizyjny polega na odbieraniu, rejestrowaniu i reagowaniu na sygnały pochodzące z lokalnych systemów telewizji przemysłowej (CCTV). Obrazy ze zdarzeń na terenie obiektów przesyłane są w czasie rzeczywistym do Centrum Monitorowania JAWI gdzie pracownicy CM JAWI w razie zaistnienia sytuacji zagrożenia wysyłają patrol interwencyjny.

Monitoring wizyjny pozwala w znaczący sposób ograniczyć koszty ochrony fizycznej. System ten daje możliwość bezpiecznego wycofania pracowników ochrony w wybranych obiektach poza godzinami pracy, kiedy na terenie zakładu nie przebywają Państwa pracownicy.

 

Zalety i zastosowania:
 • znaczące zmniejszenie kosztu ochrony fizycznej
 • zwiększenie bezpieczeństwa obiektu
 • zabezpieczenie zapisu obrazu ze zdarzeń w CM JAWI
 • zwiększenie bezpieczeństwa pracowników kontrahenta i ochrony
 • kontrola terenów trudno dostępnych
 • możliwość zdalnego otwierania bram i szlabanów po video weryfikacji samochodów i osób
 • wizualna kontrola jakości działań pracowników ochrony

kpo2

KONTROLA PRACOWNIKÓW OCHRONY
W CZASIE RZECZYWISTYM

W ramach wsparcia ochrony fizycznej, pracownicy nasi są wyposażeni w nowoczesne urządzenia do monitorowania czasu, miejsca i rezultatów pracy  w czasie rzeczywistym.

Dzięki bezpośredniemu połączeniu z Centrum Monitorowania JAWI nasi dyżurni na bieżąco weryfikują pracę pracowników ochrony. Brak obecności w określonym miejscu i czasie pracownika ochrony skutkuje natychmiastową reakcją ze strony CM JAWI.

Zasada działania:

Pierwszym krokiem jest opisanie trasy obchodu pracownika ochrony. Trasa ustalana jest wspólnie z klientem uwzględniając newralgiczne punkty obiektu, częstotliwość obchodów, punkty kontrolne. Po ustaleniu wszystkich czynników droga obchodu pracownika ochrony wprowadzana jest do systemu. Od tej chwili dyżurny CM JAWI przez 24h na dobę ma możliwość lokalizacji pracowników ochrony na podstawie odczytów z punktów kontrolnych. Każdy punkt ma opisany w aplikacji czas, w którym pracownik musi zarejestrować swoją obecność, jeżeli czynność ta nie zostanie wykonana w CM JAWI uruchamia się alarm. W sytuacji zagrożenia wzywana jest na miejsce najbliższa grupa interwencyjna.